Полезни въпроси и отговори

Покажи / скрий всички отговори
 • Какво е CMR?

  CMR е международна товарителница, която служи като доказателство за точно и срочно доставена пратка в крайния разтоварен пункт. Може да се определи и като тристранен договор, страни по които са изпращачът, превозвачът и получателят на стоката. Образецът на международната товарителница CMR представлява комплект от седем с еднаква поредна номерация части.
  С най-голяма отговорност по силата на тази международна товарителница е превозвачът, който е отговорен  за цялостната или частична липса или повреда на товара от момента на приемането му за превоз до момента на доставянето му, както и за забавата при доставянето му.
 • Какво е Карнет ТИР?

  Карнетът ТИР (TIR CARNET) представлява международен транспортен гаранционен документ за обезпечаване на митнически вземания до 50 000 щатски долара. Издава се по силата на международна конвенция ТИР, под гаранцията на оправомощените за това организации-IRU(Международна асоциация на превозвачите), а за България-AEBTRI(Асоциация на българските предприятия за международни превози и пътища).
       На практика карнетът ТИР е международен документ за транзит на стоки, под покритието на гаранцията,дадена от издаващата организация.Съгласно него се превозват стоки и товари с митнически печати и пломби,в автотранспортни средства или контейнери. Необходимо е горепосочените транспортни средства да са предварително одобрени по описаните от Конвенцията методи и да притежават валидно Свидетелство за митническа годност.
  Карнетът ТИР представлява книжка с твърди корици и съответен брой листа, наречени волети. Броят им се определя в зависимост от дестинацията на товара, но не по-малко от четири.
  Превозите под режим ТИР могат да се извършват през няколко отправни и получаващи митнически учреждения,включително в различни държави,като техния общ брой не може да бъде по-голям от четири. Съответно това могат да са:едно изпращащо и три получаващи, две изпращащи и две получаващи, три изпращащи и едно получаващо.
  С цел осигуряване на по-ефикасен контрол митницата може да даде указания за маршрут, по който превозните средства биха били лесно различими благодарение на табелата TIR. Превозът трябва да бъде осъществен в разумен срок и време. Всеки превозвач по различни обективни причини като например наличието на форсмажорни обстоятелства, ако не спази дадените му срокове и направление, трябва да може да даде приемливи обяснения.
  В случай на по-тежки произшествия-нарушена цялост на митническите пломби, пътно транспортно произшествие, частично или пълно унищожаване на стоката, превозвачът е длъжен да осигури съставянето на констативен протокол от най-близките местни власти като осигури попълването на „Констативен протокол“ в карнета ТИР. При подобни ситуации този документ дава правото на митническите власти да проведат свое разследване.
 • Какво е Товарителница?

  Най-общо казано това е документ с опис на натоварените стоки, придружаващ пренасянето им. Най-често се използват за извършването на обикновен вътрешен транспорт в България. Страни по товарителницата са: изпращачът, превозвачът и получателят.

  Ще посочим най-срещаните реквизити за попълване:

  1. Място и дата на съставянето.
  2. Име и адрес на изпращача.
  3. Име и адрес на превозвача.
  4. Място и дата на приемане на товара за превоз и място на доставянето му.
  5. Име и адрес на получателя.
  6. Наименование на вида на товара и вида на опаковката, а за опасните товари - тяхното общоприето наименование.
  7. Брутно тегло или изразено по друг начин количество на товара.
  8. Брой на колетите (пакетите), особената им маркировка и номерата им.
  9. Превозна цена, допълнителни разходи, митнически сборове и други разноски, които възникват от момента на сключването на договора до доставянето на товара.
  10. Необходимите инструкции за митническите формалности и други подобни.
  11. При необходимост - данни относно забрана за претоварване, разноски, които поема изпращачът, обявената стойност на товара, инструкциите на изпращача до превозвача относно застраховката на товара, срока за превоза и опис на документите, връчени на превозвача.

  За пример в прикачен файл имаме една често срещана товарителница.
 • Какво е европале?

  Европале е пале за опаковане на стока, което е с размери / съответно дължина х широчина х височина/: 120 х 80 х 220 см. Височината, разбира се, варира според товара, но дължината и широчината са стандартни.
  Има още един по-широко разпространен стандарт за палетата, който е / съответно дължина х широчина/: 120 х 100 см. Височината отново варира според подредбата на стоката. Тези палета могат да се срещнат под името индустриално пале.
  Височината на различните видове палета се ограничава по принцип и от височината на товарното помещение на камиона, коята може да бъде: 2,75 м., 3 м. и т.н.
 • Видове камиони?

  Те са най-различни, като това се обуславя от видовете товар. Съществуват няколко по-разпространени вида камиони, които ще отбележим, като те превозват предимно европалета, кашони, дрехи на закачалки и т.н.

  1. Камион с полуремарке / Прицеп/: 13,60 x 2,45 x 2,75 м. / 90 m3 / 34 европалета / 23500 кг.
  2. Камион с ремарке / Хенгер/: 7,7 х 2,45 х 3 м. + 7,7 x 2,45 x 3 м. / 113 м3 / 38 европалета / 22500 кг
  3. Камион / Солокамион/: 6 х 2,45 х 2,4 м. / 34 м3 / 15 европалета / 3000 кг

  Посочените примери са само за ориентиране. Това са по-разпространени стандарти, като има малки раззлики най-вече във височината на товарните помещения. За пример може да се даде един вид камион с полуремарке / мегатрейлър/, който е по-висок: около 3 м.